Przywództwo i autorytet w organizacji - „Siła przywództwa zależy wyłącznie od podwładnych”

Joanna Kołakowska

Abstrakt


W artykule zostały omówione kwestie związane z autorytetem przełożonych oraz przywództwem, osobą lidera, jak i jego cechami wpływającymi na relacje panujące w zespole pracowników oraz budowanie relacji w zespole.


Słowa kluczowe


autorytet; przywództwo; lider; organizacja; zespół; pracownik; relacje w zespole; kierowanie zespołem;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adair J., Budowanie zespołu, Warszawa 2001.

Adair J., Przywództwo, Warszawa 2000.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.

Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Toruń 2006.

Malinowski P., Lider i zespół, Warszawa 2013.

Stoner J. A. F., Freeman E. R., Gilbert D. R., Kierowanie, Warszawa 2001.

Wojciechowska M. (red.), Marketing biblioteczny : rozważania, dyskusje, konteksty, Gdańsk 2007.

Wojciechowska M. (red.), Koncepcje organizacji bibliotek, Gdańsk 2012.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X