Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki

Agnieszka Folga

Abstrakt


W artykule przedstawiono kwestie związane z komunikacją interpersonalną i jej wpływem na kształtowanie wizerunku biblioteki. Ukazano także rolę efektywnej komunikacji w budowaniu kultury organizacyjnej jednostki oraz w pracy zespołowej. 


Słowa kluczowe


komunikacja interpersonalna; komunikacja w organizacji; wizerunek biblioteki; biblioteka; praca zespołowa;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Warszawa 2007.

Bielawski P., Public relations : zarządzanie informacjami, Poznań 2011.

Czekaj M., Komunikacja naprawdę skuteczna : niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych, Gliwice 2011.

Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności, Warszawa 2015.

Rzepka B., Efektywna komunikacja w zespole, Poznań 2012.

Staniewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999.

Stoner J. A. F., Freeman E., Gilbert D. R., Kierowanie, Warszawa 2001.

Tyrańska M. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa 2012.

Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się : [na przykładzie firmy], Wrocław 1999.

Wojciechowska M., Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk 2014.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X