Uniwersytet w Valladolid. Biblioteka Uniwersytetu w Valladolid. Biblioteka Wydziału Humanistycznego (Hiszpania)

Mª de los Ángeles Eugenia Díez-Rabadan, tłum. Danuta Kucała

Abstrakt


Informacje o Bibliotece Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania). Jest to centralna biblioteka specjalistyczna. W artykule będzie mowa o budynku, w którym się znajduje, o pomieszczeniach, księgozbiorach, które przechowuje oraz o ich tematyce. Ponadto piszemy o dostępie do biblioteki, jej katalogach, zasobach, świadczonych usługach, produktach, o prowadzonych działaniach społecznych i o relacji do samego uniwersytetu, a także o działalności edukacyjnej i praktykach studenckich. Zostaliśmy wyróżnieni w ramach programu: Zaangażowanie na rzecz Jakości Europejskiej (El Compromiso con la Excelencia Europea) Biblioteki Uniwersytetu w Valladolid. Otrzymaliśmy Znak Wysokiej Jakości Europejskiej 400+ Cuatro Star (Sello de Compromiso de Excelencia Europea).


Słowa kluczowe


Uniwersytet w Valladolid (Hiszpania); Biblioteka Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania); Biblioteka Uniwersytetu w Valladolid. Biblioteka Wydziału Humanistycznego (Hiszpania);

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. In Biblioteca de la Universidad de Valladolid [online], 2016 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral.

Biblioteca Universitaria. In Universidad de Valladolid [online], 2016 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/index.html.

Comunicación. In Campus de Excelencia Internacional. Universidad de Valladolid [online], 2016 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/8e519b30-da36-11e5-8cda-d59857eb090a/.

Historia de la Universidad de Valladolid. Vol. 2, Valladolid, 1989, s. 743.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español [online], 1985 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html.

Normas para el préstamo de libros y documentos de fondo antiguo para exposiciones [online], 2007 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/10.-Normativa_de_prestamo_fondo_antiguo_exposiciones_definitiva.pdf.

Normas reguladoras del acceso de los investigadores al fondo antiguo de la Universidad de Valladolid. In R. A. Hiraldo, Bibliotecas y patrimonio : colección de normas y recomendaciones sobre el acceso, tratamiento y uso de las colecciones de fondo histórico en las bibliotecas españolas, [s.l.], 2013, s. 267-270.

Normativa de préstamo de la Universidad de Valladolid. Biblioteca [online], 2005 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/1.Normativa-de-prestamo-UVa.pdf.

Normativa de préstamo de proyectores [online], 2013 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/9.-NormativaPrestamo_UVa_Proyectores_20130419-2.pdf.

Normativa de préstamo interbibliotecario de la Universidad de Valladolid [online], 2016 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/4.-NormativaPrestamo_interbibliotecario.pdf.

Normativa del préstamo intercampus [online], 2012 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos3.NormativaPrestamoIntercampus30octubre.pdf.

Normativa del servicio de préstamo de cámaras digitales en la UVa [online], 2012 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/7.Normativa-prestamo-camaras-digitales-UVa-170707.pdf.

Normativa del servicio de préstamo de lectores de libros electrónicos [online], 2010 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/6.-Normativalibros-electronicos.pdf.

Normativa del servicio de préstamo de ordenadores portátiles en la BUVa [online], 2011 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/5.-Normativa_prestamo_ordenadoresportxtiles-11.06.27.pdf.

Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid (Aprobado por el Consejo de Gobierno, sesión de 23 de mayo de 2013) [online], 2013 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/11-Reglamento-23Mayo2013.pdf.

Universidad de Valladolid [online], 2016 [dostęp: 2016-04-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uva.es/export/sites/uva/.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X