Działania wpływające na wizerunek biblioteki na przykładzie doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej

Ewa Kotuła

Abstrakt


W artykule przedstawiono, w jaki sposób w bibliotece prowadzone są reklama, marketing, promocja i public relations oraz jakie działania wpływają na jakość świadczonych usług i wizerunek biblioteki.


Słowa kluczowe


reklama; marketing; promocja; public relations w bibliotece; działania wpływające na jakość świadczonych usług i wizerunek biblioteki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budzyński W., Wizerunek równoległy : nowa szansa promocji firmy i marki, Warszawa, 2008, s. 168.

Cichoń I, Mielczarek I., Marketing internetowy bibliotek szkół wyższych. In M. Wojciechowska (red.), Sfera kultury, sfera nauki : współczesny obraz biblioteki, Gdańsk, 2014, s. 30-31.

Donnersberg A., Szczygieł M., Personal Management w bibliotece?, „EBIB. Materiały Konferencyjne”, [online], 2006, nr 16 [dostęp: 2016-05-19]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja3ref1.pdf.

Karczmarczyk K., Ile kosztuje promocja i public relations? : analiza działań prowadzonych przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej [online], 2009 [dostęp: 2016-05-19]. Dostępny w World Wide Web : http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e06/kaczmarczyk.pdf.

Kotler P., Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa, 1999, s. 549.

Norma PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością : podstawy i terminologia, Warszawa 2006.

Taraszkiewicz B., Biblioteka w czarodziejskim świecie reklamy. In M. Wojciechowska (red.), Sfera kultury, sfera nauki : współczesny obraz biblioteki, Gdańsk, 2014, s. 20-27.

Waleszko M., Treffpunkt Bibliothek : promocja bibliotek w Niemczech [online], 2014 [dostęp: 2016-05-19]. Dostępny w World Wide Web: http://babin.bn.org.pl/?p=2750.

Wojciechowska M., Możliwości wykorzystania badań marketingowych w bibliotekach. In M. Pigla (red.), Zarządzanie marketingowe biblioteką, Poznań, 2008, s. 213.

Wojciechowski J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa, 1997, s. 184-185.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X