Public relations jako instrument kreowania wizerunku bibliotek

Karina Olesiak

Abstrakt


Zastosowanie public relations w działalności biblioteki staje się niezwykle pożądane i niezbędne w budowaniu pozytywnego wizerunku i zaufania w oczach czytelników. W artykule określono rolę PR w bibliotece, zidentyfikowano obszary oddziaływania marketingu wewnętrznego i zewnętrznego oraz narzędzia i techniki komunikacji. Przedstawiono cały szereg działań kształtujących wizerunek biblioteki, w tym narzędzia Web 2.0.


Słowa kluczowe


public relations; wizerunek; promocja; zarządzanie; marketing; reklama;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antczak M., Media relations a biblioteka szkolna, „Biblioteka w Szkole”, 2009, nr 9, s. 5-7.

Black S., Public relations, Warszawa 1998.

Budzyński W., Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.

Czyżewska M. (red.), Kształtowanie wizerunku biblioteki, Białystok 2007.

Eco U., O bibliotece, Wrocław 1990.

Karwowski J. (red.), Podstawy marketingu, Szczecin 1998.

Maciejewska Ł., Urbańczyk B., Kształtowane pozytywnego i nowoczesnego wizerunku biblioteki akademickiej. In M. Kocójowa (red.), Public relations : biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, Kraków, 2004, s. 108-116.

Maness J. M., Library 2.0 Theory : Web 2.0 and Its Implications for Libraries, „Webology”, [online], 2006, Vol. 3, nr 2 [dostęp: 2016-05-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html.

Morawiec B., Biblioteka 2.0, „Nowa Biblioteka”, [online], 2012, nr 2, s. 19-27 [dostęp: 2016-05-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2013/03/Nowa-Biblioteka-2012-2.pdf.

Wałek A., Strony WWW bibliotek jako element promocji i narzędzie komunikacji z użytkownikiem, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, [online], 2014, nr 1, s. 109-118 [dostęp: 2016-05-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fides.org.pl/pdf/biuletyn/38_109-118.pdf.

Wójcik K., Public Relations od A do Z. T. 1, Warszawa 1997.

Zawada A., O promocji biblioteki, „EBIB”, [online], 2002, nr 3 [dostęp: 2016-05-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2002/32/zawada.php.

Zybert E. B., Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką, Warszawa 2004.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X