Potencjał ludzki bibliotek

Ewa Kotuła

Abstrakt


W artykule przedstawiono w jaki sposób zarządza się zasobami ludzkimi, planuje zasoby, szkoli, ocenia, nagradza, motywuje pracowników w bibliotece. Zostały omówione kompetencje zawodowe, kształtowanie kariery zawodowej, zewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece oraz psychologia pracy.

Słowa kluczowe


zarządzanie zasobami ludzkimi; nabór; ocena; szkolenie; kariera zawodowa bibliotekarzy; zewnętrzne uwarunkowania zarządzania; psychologia pracy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, Warszawa 2004.

Burkiewicz M. [et al.], Efektywne motywowanie pracowników [online], 2011 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: https://www.nexto.pl/upload/sklep/verlag_dashofer/ebook/efektywne_motywowanie_pracownikow-zespol_autorow-verlag_dashofer/public/efektywne_motywowanie_pracownikow-verlag_dashofer-demo.pdf.

Definicje kompetencji zawodowych. In Biuro Karier UMK [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: https://www.biurokarier.umk.pl/definicje-kompetencji-zawodowych.

Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.

Kamińska J., Żołędowska-Król B. (red.), Zarządzanie kadrami w bibliotece, Warszawa 2011.

Sasin M., Jak motywować pracowników bez dodatkowych kosztów? Techniki motywowania pracowników do pracy. In Akademia Rozwoju Kompetencji [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ark-doradztwo.pl/pl/czytelnia/o_zarzadzaniu/136.html.

Sipa U., Osobowość nauczyciela bibliotekarza w pracy z czytelnikiem. In Profesor.pl : serwis edukacyjny [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.profesor.pl/publikacja,17788,Referaty,Osobowosc-nauczyciela-bibliotekarza-w-pracy-z-czytelnikiem.

Urbańska M., Co warto wiedzieć o stresie w pracy i nie tylko. In MonikaUrbanska.pl [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://monikaurbanska.pl/relacje-midzyludzkie/86-co-warto-wiedzie-o-stresie-w-pracy-i-nie-tylko.

Urbańska M., Nawiązywać reakcje to reagować… In MonikaUrbanska.pl [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://monikaurbanska.pl/relacje-midzyludzkie/60-relacje-midzyludzkie.

Urbańska M., Relacje międzyludzkie – współpraca. In MonikaUrbanska.pl [online], 2015 [dostęp: 2015-11-12]. Dostępny w World Wide Web: http://monikaurbanska.pl/relacje-midzyludzkie/61-relacje-midzyludzkie-wspopraca.

Wojciechowska M., Rola szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników bibliotek w realizowaniu założeń pedagogiki bibliotecznej. In M. Wojciechowska (red.), Sfera kultury, sfera nauki : współczesny obraz biblioteki, Gdańsk, 2014, s. 184-186.

Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006.

Wojciechowski J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1997.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X