Działalność Oddziału Digitalizacji Biblioteki Publicznej Atatürk Kitaplığı, Stambuł, Turcja

Barbara Krasińska, Michał Górski

Abstrakt


W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania Oddziału Digitalizacji Biblioteki Publicznej Atatürk Kitaplığı, (Stambuł, Turcja). Zwrócono także uwagę na rolę współpracy między poszczególnymi państwowymi jednostkami kultury w celu archiwizacji i udostępniania cennych i rzadkich dokumentów.


Słowa kluczowe


biblioteka cyfrowa; digitalizacja;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X