Praca emocjonalna a bibliotekarze

Magdalena Janas, Renata M. Zając

Abstrakt


W artykule zaprezentowano dotychczasowe badania nad pracą emocjonalną prowadzone za granicą oraz w Polsce. Omówiono pojęcie pracy emocjonalnej w kontekście pracy biblioteki akademickiej oraz wytyczne ALA dotyczące pożądanych zachowań pracowników służb informacyjnych.


Słowa kluczowe


praca emocjonalna; zawód bibliotekarza;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashforth B. E., Humphrey R. H., Emotional labour in service roles : the influence of identity, “Academy of Management Review”, 1993, Vol 18, nr 1, s. 88-115.

Ashkanasy N. M, Härtel C. E. J., Daus C. S., Diversity and emotion : the new frontiers in organizational behavior research, “Journal of Management”, 2001, Vol. 28, nr 3, s. 307-338.

Bazińska R., Szczygieł D., Doświadczane emocje i ich regulacja jako wyznaczniki wypalenia zawodowego pracowników usług, „Czasopismo Psychologiczne”, 2012, nr 1, s. 119-130.

Bazińska R. [et al.], Strategia pracy emocjonalnej : konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjami. In A. M. Zawadzka (red), Psychologia zarządzania w organizacji, Warszawa, 2010, s. 170-194.

Guidelines for behavioral performance of reference and information service providers [online], 2015 [dostęp: 2015-10-08]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral.

Hochschild A. R., Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009.

Koch V., Interaktionsarbeit Bei Produktbegleitenden Dienstleistungen : Am Beispiel des Technischen Services im Maschinenbau, Wiesbaden 2010.

Kotzé M., Vente I., Emotional intelligence as a predicator of leadership effectiveness in the work place : an empirical study, “International Journal of the Humanities”, 2010, Vol. 8, nr 2, s. 31-49.

Rafaeli A., Sutton R., Busy stores and demanding customers : how do they affect the display of positive emotion?, “Academy of Management Journal”, 1990, Vol. 33, nr 3, s. 623-37.

Rafaeli A., Sutton R., The expression of emotion as part of the work role, “Academy of Management Review”, 1987, Vol 12, nr 1, s. 23-37.

Shuler S., Morgan N., Emotional labor in the academic library : when being friendly feels like work, “The Reference Librarian”, 2013, Vol. 54, nr 2, s. 118-133.

Szczygieł D. [et al.], Praca emocjonalna w zawodach usługowych : pojęcie, przegląd teorii i badań, „Psychologia Społeczna”, 2009, nr 3, s. 155-166.

Turner J. H., Stets J. E., Socjologia emocji, Warszawa 2009.

Wróbel M., Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli : moderująca rola inteligencji emocjonalnej, „Psychologia Społeczna”, 2013, nr 1, s. 53-66.

Yuhanis A. A., Zaiton S., The impact of empowerment on emotional labour : a conceptual framework, “Pertanica Journal of Social Science& Humanities”, 2012, Vol. 20, nr 2, s. 317-332.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X