Biblioteka Uniwersytetu w Coimbrze

Renata Ciesielska-Kruczek

Abstrakt


Wspaniały księgozbiór Uniwersytetu w Coimbrze jest niewątpliwie skarbem portugalskiego dziedzictwa, nauki i kultury. Biblioteka Główna Uniwersytetu w Coimbrze jest największą i najbogatszą biblioteką uniwersytecką w całym portugalskojęzycznym świecie. Jej zbiory zlokalizowane są w dwóch budynkach: barokowym (Bibliotece Joanina) wybudowanym w 1782 roku oraz głównym oddanym w roku 1962. W artykule zaprezentowano krótką historię biblioteki, jej zbiory oraz ofertę elektronicznych źródeł informacji, takich jak bazy danych oraz zasoby cyfrowe. Opisano również trzy biblioteki wydziałowe Uniwersytetu oraz ich usługi dla użytkowników.


Słowa kluczowe


biblioteki uniwersyteckie; Biblioteka Joanina (Coimbra); Biblioteka Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia);

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X