BIBLIOTEKARKA nowoczesną KOBIETĄ – sprawozdanie

Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska

Abstrakt


Sprawozdanie z cyklu bezpłatnych spotkań: BIBLIOTEKARKA nowoczesną KOBIETĄ zorganizowanych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego przy współpracy z Biurem Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajęcia odbyły się 23 lutego i 15 marca 2012 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w godzinach od 16.00 do 20.00. Dotyczyły zagadnień psychologicznych, a także aspektów związanych z wizerunkiem zewnętrznym. Istotą wykładów był rozwój osobisty, trening interpersonalny, podniesienie  samooceny, jak również integracja kobiet pracujących w zawodzie bibliotekarza. Wykłady prowadzili specjaliści z danej dziedziny: psycholog społeczny prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, personal coach Michał Mącznik, stylistka Małgorzata Kusper, kosmetolog/wizażystka Aldona Malarz oraz fryzjer stylista Piotr Janus.

Słowa kluczowe


stereotyp bibliotekarza; wizerunek bibliotekarza; zawód bibliotekarza; promocja biblioteki; marketing biblioteczny; wizerunek biblioteki; sprawozdanie; pracująca kobieta; bibliotekarz;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X