Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. mgr Ewa Piotrowska, Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Redaktorzy

  1. mgr Renata Ciesielska-Kruczek, Instytut Neofilologii - Filologia Angielska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
  2. mgr Maria Stachnik, Instytut Neofilologii - Filologia Romańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Korektorzy

  1. mgr Agnieszka Folga, Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
  2. dr Elżbieta Twardy, Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Administrator

  1. mgr inż. Miroslav Uram, Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska