Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej. Jest to półrocznik wydawany przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Publikuje artykuły, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, relacje z ciekawych wydarzeń, recenzje i omówienia wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych. Periodyk adresowany jest do bibliotekarzy różnych typów bibliotek, specjalistów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problemami edukacji w bibliotece. W artykułach poruszane są różne aspekty związane z funkcją edukacyjną bibliotek oraz prezentowane są związki między biblioteką a pedagogiką.

Tematyka czasopisma:

 • innowacje oraz nowe technologie w działalności edukacyjnej bibliotek,
 • problemy kształcenia w bibliotekach oraz zagadnienia edukacji bibliotekarzy,
 • różne formy szkolenia użytkowników bibliotek,
 • promocja funkcji edukacyjnej bibliotek,
 • kolekcje i zbiory specjalne, księgozbiory historyczne z dziedziny pedagogiki i edukacji w bibliotekach,
 • digitalizacja kolekcji z dziedziny pedagogiki i edukacji w bibliotekach.

 

 

Działy

Artykuły

Teksty zamieszczane w dziale Artykuły są recenzowane przez specjalistów z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (zobacz - Recenzenci współpracujący).

Arkusz recenzji artykułów BiE (plik PDF).

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Działalność edukacyjna bibliotek

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wydarzenia

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rekomendacje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły sponsorowane

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Od redakcji

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Numer

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Recenzenci współpracujący:

 • nr 1 – dr hab. Wanda Pindlowa (IINiB UJ),
 • nr 2 – dr Renata Frączek (IBiIN UŚ),
 • nr 3 – dr Sabina Cisek (IINiB UJ),
 • nr 4 dr Agnieszka Korycińska-Huras (IINiB UJ),
 • nr 5 – dr hab. Henryk Czubała (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy),
 • nr 6 - dr Małgorzata Kowalska  (IINiB  UMK Toruń),
 • nr 7 - dr Joanna Kamińska (IBiIN UŚ),
 • nr 8 - dr hab. Małgorzata Kisilowska (IINiSB Uniwersytet Warszawski),
 • nr 9 - prof. UG, dr hab. Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański),
 • nr 10 - dr Grażyna Lewandowicz-Nosal (Biblioteka Narodowa w Warszawie),
 • nr 11 - dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),
 • nr 12 - dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (IINiB UMK Toruń),
 • nr 13 - dr Grzegorz Gmiterek (Uniwersytet Warszawski),
 • nr 14 - dr Natalia Pamuła-Cieślak (IINiB UMK Toruń),
 • nr 15 - dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).

 

Harmonogram publikacji

Tematyka numerów:

2012 nr 1 Nowoczesne technologie w bibliotekach - redaktor prowadzący:  Ewa Piotrowska

2012 nr 2 Biblioteki obcojęzyczne – redaktor prowadzący:  Renata Ciesielska-Kruczek

2013 nr 3Information literacy w bibliotekach akademickich – redaktor prowadzący: Gabriela Meinardi

2013 nr 4Prawo biblioteczne – redaktor prowadzący: Halina Grzywacz

2014 nr 5 - Biblioteka w świecie cyfrowym: kultura – edukacja – wychowanie informacyjne. Krajowa konferencja naukowa w Suchej Beskidzkiej, 17 maja 2013 roku – redaktorzy prowadzący: Hanna Batorowska, Ewa Piotrowska

2014 nr 6 - Biblioteki cyfrowe i repozytoria dla otwartej nauki, edukacji i kultury - redaktor prowadzący: Dorota Witczak

2015 nr 7 - Kształcenie bibliotekarzy w Polsce i na świecie - redaktor prowadzący: Maria Stachnik

2015 nr 8 - Potencjał ludzki bibliotek - redaktor prowadzący: Magdalena Janas

2016 nr 9 - Działania wpływające na wizerunek biblioteki - redaktor prowadzący: Agnieszka Folga

2016 nr 10Praca z dziećmi w otoczeniu książek i bibliotek – edukacja i zabawa - redaktor prowadzący: Joanna Kołakowska

2017 nr 11Zagraniczne staże zawodowe bibliotekarzy - redaktor prowadzący: Renata Zając.

2017 nr 12Wypożyczenia Międzybiblioteczne i dostarczanie dokumentów: aktualne problemy i trendy - redaktor prowadzący: Marzena Błach.

2018 nr 13Biblioteka w Internecie - Internet w bibliotece - redaktor prowadzący: Piotr Milc.

2018 nr 14 – Zbiory bibliotek specjalistycznych - redaktor prowadzący: Renata Ciesielska-Kruczek.

2019 nr 15 – Unikalne zbiory bibliotek - redaktor prowadzący: Maria Stachnik.

 

Polityka Open Access

Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).