BIOGRAFIK

Bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
♣  Kraków  ♣  Piątek, 22 lutego 2019  ♣  53 (08)  ♣  Imieniny: Małgorzaty, Wrócisławy  ♣

Musiał Leopold

  Żył w latach 1905-1975. Nauczyciel akademicki, chemik.   Bibliografia   1965 Musiał Leopold // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 68-69 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / WSP w Krakowie ; z. [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »