BIOGRAFIK

Bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
♣  Kraków  ♣  Piątek, 22 lutego 2019  ♣  53 (08)  ♣  Imieniny: Małgorzaty, Wrócisławy  ♣

Krygowska Anna Zofia

  Żyła w latach 1904-1988. Nauczyciel akademicki, matematyka : twórca nowoczesnej dydaktyki  matematyki : autorka wielu podręczników szkolnych.   Bibliografia   1965 Krygowska Anna Zofia // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 63-65 i in. [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »