BIOGRAFIK

Bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
♣  Kraków  ♣  Poniedziałek, 21 stycznia 2019  ♣  21 (04)  ♣  Imieniny: Agnieszki, Jarosławy  ♣

Zestawienie w kategorii 'Nota biograficzna'

Klimaszewski Mieczysław

  Żył w latach 1908-1995. Nauczyciel akademicki: geograf ; geomorfolog. Rektor UJ ; członek Rady Państwa i poseł na Sejm.   Bibliografia   1968 Mieczysławowi Klimaszewskiemu w 60 rocznicę urodzin / Stanisław Leszczyki // Przegląd Geograficzny. – T. 40, z. 2 (1968), s. 237-240 [oprac. MB] 1973 Mieczysław Klimaszewski // W : Encyklopedia tatrzańska / [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Śliwa Michał

  Urodzony 1946 roku. Nauczyciel akademicki : historyk i politolog. Specjalizuje się w historii idei i doktryn politycznych oraz prawnych. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 4 kadencji (w latach 1999-2005 i 2008-2016).   Bibliografia   1972 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1968-2000]. T. 2-7 / oprac. [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Jarowiecki Jerzy

  Urodzony w 1930 r. Nauczyciel akademicki : filologia polska. Literaturoznawca, prasoznawca i bibliolog.   Bibliografia   1965 Jarowiecki Jerzy // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : 1946-1961 / [kom. red. Marian Tyrowicz et al.]. – Kraków : Wydaw. WSP, 1965. – s. 111-112 i in. [zob. indeks]. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Jargusz Piotr

  Urodzony w 1960 roku. Nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny, artysta-malarz, grafik. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych.  Pokazuje swoje obrazy na ulicach miast i wsi. Autor projektów : „Święta Polskie” (Bóg się rodzi ; Wielkanoc-Wielka Moc ; Umarli wstaną), „Kobieta i Mężczyzna”, „Szczęśliwe Miasto”, „Moje-Twoje miejsce”, „Miesiące”, „Viatoris”, „Głód”, „Opisanie Polski wg Marcina [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Danek Wincenty

  Żył w latach 1907-1976. Nauczyciel akademicki : polonista ; historyk literatury : badacz życia i twórczości J.I. Kraszewskiego. Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1956-1972). Naczelny redaktor „Ruchu Literackiego” ; przewodniczący rady naukowej Instytutu Badań Literackich PAN.   Bibliografia   1965 Danek Wincenty // W : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju : [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Burkot Stanisław

  Urodzony w roku 1932 w Turzy – polski historyk literatury i krytyk literacki. Profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Autor książek o literaturze XIX i XX wieku (m. in. „Powieści współczesne J.I. Kraszewskiego”, „Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX w.”, „Tadeusz Różewicz”, „Proza powojenna 1945-1987″, „Literatura polska [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Paśko Jan Rajmund

  Urodzony 1 stycznia 1943 roku w Krakowie. Nauczyciel akademicki, chemik organik, dydaktyk chemii, fotograf, wychowawca młodzieży, pedagog. W roku 2012 został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne medalem im. Jana Harabaszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie dydaktyki chemii.   Bibliografia   1980 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »