BIOGRAFIK

Bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
♣  Kraków  ♣  Piątek, 22 lutego 2019  ♣  53 (08)  ♣  Imieniny: Małgorzaty, Wrócisławy  ♣

Zestawienie w kategorii 'Fotografia'

Pasternak Marian

  Żył w latach 1951-2017. Absolwent kierunku Wychowanie Techniczne WSP. Zatrudniony m.in. w Centralnym Ośrodku Maszyn Dydaktycznych, następnie w Centralnym Ośrodku Technologii Nauczania, a ostatnio w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Uczelni. Fotograf dokumentujący życie Uczelni. Współpracował z czasopismem Konspekt.   Bibliografia   2017 Marian Pasternak – nasz fotograf (1951–2017)/ redakcja // Konspekt online. – 2017. Pobrano z: [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Skowronek Bogusław

  Nauczyciel akademicki, polonista, filmoznawca : wiedza o mediach, lingwistyka kulturowa. Przewodniczący krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Dziekan Wydziału Filologicznego UP w latach 2012-2016. Prorektor ds. Kształcenia UP od 2016 r.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1986-2000]. T. [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Ormicka Maria Irena

  Żyła w latach 1900-1984. Nauczyciel akademicki, geograf. Pracowała w szkolnictwie (dyrektor Liceum Administracji Handlowej). Wykładowca w WSP i UJ (kartografia i dydaktyka geografii).   Bibliografia   1970 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1946-1967]. T. 1 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Mróz Grażyna

  Żyła w latach 1949-2018. Nauczyciel akademicki, geograf : geografia regionalna, geografia ludności (Europa – głównie b. Jugosławia, Chiny, b. ZSRR).   Bibliografia   1989 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1981-2000]. T. 5-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1989-2003 [oprac. [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Stawiski Włodzimierz

  Urodzony w 1939 roku. Nauczyciel akademicki : starszy wykładowca w Centralnym Ośrodku Technologii Kształcenia.   Bibliografia   1984 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1976-2000]. T. 4-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1984-2003 [oprac. MB] 1986 Centralny Ośrodek Technologii Nauczania [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Grzywacz Halina

  Kustosz dyplomowany ; kierownik Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1996-2000]. T. 7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 2003 [oprac. MB] 2001 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Wilk Dorota

  Żyła w latach 1962-2014. Kustosz dyplomowany ; pracownik Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Od 2009 roku kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1996-2000]. T. 7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Pauli Beata

  Żyła w latach 1956-2014. Starszy bibliotekarz ; pracownik Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.   Bibliografia   2011 Skład osobowy pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 1946-2010 / Agnieszka Folga, Anna Sobol // W: Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Borek Piotr

  Urodzony w roku 1970. Nauczyciel akademicki, historyk literatury staropolskiej ; wydawca i edytor zabytków dawnych ; badacz dziejów i kultury Ukrainy oraz mniejszości narodowych i etnicznych (np. Romów). Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UP. Od 2016 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Filologicznego UP.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Uliszak Radosław

  Nauczyciel akademicki, geograf : geografia ekonomiczna, geografia rolnictwa, GIS – geograficzne systemy informacyjne.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1986-2000]. T. 6-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1996-2003 [oprac. MB] 1998 Sprawozdanie z pracy Instytutu Geografii [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »