BIOGRAFIK

Bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
♣  Kraków  ♣  Czwartek, 15 listopada 2018  ♣  319 (46)  ♣  Imieniny: Gertrudy, Lubomira  ♣

Zestawienie w kategorii 'Bibliografia'

Czemerda Anna

  Żyła w latach 1931-2015. Nauczyciel akademicki, geograf ; klimatolog ; specjalista w zakresie ochrony przyrody. Pełniła funkcję sekretarza naukowego Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.   Bibliografia   1997 Biogramy przewodniczących i długoletnich członków Komitetu : Anna Czemerda : doktor nauk przyrodniczych [...] / [red.]  // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. – 1997, z. 41, s. [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Pasternak Marian

  Żył w latach 1951-2017. Absolwent kierunku Wychowanie Techniczne WSP. Zatrudniony m.in. w Centralnym Ośrodku Maszyn Dydaktycznych, następnie w Centralnym Ośrodku Technologii Nauczania, a ostatnio w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Uczelni. Fotograf dokumentujący życie Uczelni. Współpracował z czasopismem Konspekt.   Bibliografia   2017 Marian Pasternak – nasz fotograf (1951–2017)/ redakcja // Konspekt online. – 2017. Pobrano z: [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Zielińska Jolanta

  Nauczyciel akademicki, pedagogika specjalna ; pedagogika medialna. Kierownik Katedry Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1996-2000]. T. 7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 2003. [oprac. MB] 2001 [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Apollo Michał

  Urodzony w 1981 r. Nauczyciel akademicki, geograf : geografia społeczno-ekonomiczna, turystyka : interdyscyplinarne badania nad systemem człowiek-środowisko wysokogórskie. Alpinista (wspinał się w górach sześciu kontynentów). Człowiek Roku 2013 Gazety Krakowskiej.   Bibliografia   2008 Biogramy członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Apollo Michał / [zespół red.] // Czasopismo Geograficzne. – 2008, t. 79, z. 4 [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Bajgier-Kowalska Małgorzata

  Nauczyciel akademicki, geograf : geografia fizyczna, geomorfologia : procesy osuwiskowe ; turystyka i rekreacja : regiony turystyczne świata.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1986-2000]. T. 6-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1996-2003 [oprac. MB] 1998 [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Winiarczyk-Raźniak Anna

  Urodzona w 1977 r. Nauczyciel akademicki, geograf : geografia regionalna, geografia społeczno-ekonomiczna.   Bibliografia   2003 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka Główna UP, 2003 – [dostęp: 10 stycznia 2013]. – [od 2001 r. [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Łajczak Adam

  Urodzony w 1953 r. Nauczyciel akademicki, geograf : geografia fizyczna, geomorfologia, hydrologia, antropogeniczne przemiany środowiska. Kierownik Zakładu Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych IG UP.   Bibliografia   2006 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka Główna [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Warcholik Witold

  Urodzony w 1974 roku. Nauczyciel akademicki, geograf ; inż. geodezji (AGH) : geografia fizyczna, kartografia, turystyka. Przewodnik po Krakowie i Ojcowskim PN. Posiada uprawnienia pilota wycieczek ; instruktor turystyki rowerowej ; kurs Polskiego Języka Migowego. Członek Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Majewicz Piotr

  Nauczyciel akademicki, psycholog, pedagog : psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością ruchową. Zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej UP.   Bibliografia   1996 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1986-2000]. T. 6-7 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1996-2003 [oprac. MB] 2001 [Publikacje] [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »

Plutecka Katarzyna

  Nauczyciel akademicki, pedagogika: komunikacja i edukacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących ; surdopedagog, logopeda w Katedrze Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością.   Bibliografia   2001 [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [online] / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Biblioteka [...]

Przeczytaj resztę tego biogramu »