BIOGRAFIK

Bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
♣  Kraków  ♣  Poniedziałek, 21 stycznia 2019  ♣  21 (04)  ♣  Imieniny: Agnieszki, Jarosławy  ♣

O BIOGRAFIKu

Baza BIOGRAFIK to efekt wieloletniej pracy, której pierwszy roboczy tytuł brzmiał: Pracownicy Akademii Pedagogicznej w piśmiennictwie. Punktem wyjścia była wcześniej stworzona przez Krzysztofa Sobkowiaka baza w środowisku Microsoft Access, której zawartość bibliograficzną zebrała i wprowadziła mgr Małgorzata Bieda.

Inspiracją było zainteresowanie (zwłaszcza w okresie zbliżających się rocznic czy jubileuszy) historią uczelni i informacjami o pracownikach. Zaobserwowano też jak bardzo rozproszone, cząstkowe i często trudno dostępne są to źródła. Z tych obserwacji zrodził się w 2005 roku pomysł scalenia rozproszonych w różnych wydawnictwach, materiałów o osobach zatrudnionych w naszej Uczelni. Postanowiono gromadzić opisy nie tylko o pracownikach nauki, ale i o osobach, które na przestrzeni lat istnienia Uczelni ich pracę wspierały i ułatwiały. Tworzyły zaplecze dla dydaktyki i rozwoju naukowego, gdyż historię Uczelni tworzą wszyscy jej pracownicy (patrz: Zarys dziejów Uniwersytetu). Zatem jedynym kryterium rejestracji osób był pozostawiony o nich ślad w piśmiennictwie.

Podstawą doboru źródeł były tomy Bibliografii publikacji pracowników (t. 1-7) oraz wydawnictwa uczelniane (m.in. Roczniki Naukowo-Dydaktyczne, czasopismo Konspekt), a także dostępne słowniki biobibliograficzne, słowniki biograficzne, dziedzinowe, wycinki z gazet i tygodników (gromadzone w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej z lat 70. i 80.) oraz artykuły z czasopism. Uwzględniono też opublikowane wywiady, rozmowy i wspomnienia. Świadomie pominięto źródło, jakim jest encyklopedia, wychodząc z założenia, że jest to najbardziej popularna i dostępna dla wszystkich publikacja. Wzięto pod uwagę jednak encyklopedie dziedzinowe (np.  Encyklopedię Krakowa), ponieważ ich nakład i zasięg mają często charakter lokalny.

Niniejsza witryna jest nowym spojrzeniem na bazę danych – komfortową zarówno dla redaktorów wprowadzających dane, jak i dla osób poszukujących w niej informacji. Doświadczenia nabyte w trakcie korzystania z accessowej bazy, zwłaszcza generowane z niej końcowe drukowane raporty, posłużyły do zbudowania wersji internetowej w obecnej formie.

Baza ma postać przyjaznego dla czytelnika serwisu webowego. Świadomie zrezygnowano tutaj z typowych dla baz pól wyszukiwawczych i operatorów logicznych na rzecz atrakcyjnej  prezentacji treści. Wbudowana w systemie wyszukiwarka, której pole wyszukiwawcze umieszczono na prawym marginesie strony oraz zakładka z dynamicznymi indeksami osób, pozwalają użytkownikowi szybko dotrzeć do interesującej go informacji.

Ważnym elementem BIOGRAFIKa jest zaimplementowany w nim moduł „Drukuj | PDF”, który internaucie daje możliwości selekcjonowania i formatowania online zawartości oraz kierowania do wydruku lub zapisania do pliku PDF tylko najistotniejszych dla niego informacji.

BIOGRAFIK jest bazą dynamiczną, co oznacza, że stale będzie powiększać się o nowe opisy. W momencie uruchamiania wersji online baza zawierała 2614 rekordów bibliograficznych sporządzonych dla 588 pracowników Uczelni.

Projekt i wykonanie: Krzysztof Sobkowiak
Opracowanie źródeł i wprowadzanie opisów : mgr Małgorzata Bieda

Print Friendly